Gravemelding

Gravearbeid på kommunal grunn

Skal du utføre gravearbeid på kommunal grunn må du søke om tillatelse før igangsetting.

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes inn sammen med kart over graveområdet og inntegnet anlegg. Skjema skal sendes til postmottak@sauherad.kommune.no.

 

Arbeidet skal utføres ihht kommunens betingelser.

Se standardbetingelser for graving på kommunal grunn (PDF, 119 kB)

Det er søknadsplikt ved arbeid på:

  • Grøntarealer, i og langs kommunale veger
  • Parker og friområder som forvaltes av kommunen
  • Kommunal veg og veggrunn
  • Nær eller inntil kommunal veg i uregulert område
 

Søknaden behandles innen 4 uker.

 

Gravearbeid på privat grunn

Skal du utføre gravearbeid på egen grunn må du undersøke flere ting før du igangsetter tiltaket, deriblant:

  • Telefon- og el-kabler
  • Vann- og avløpsledninger
  • Nedgravde oljetanker
  • Fredete kulturminner

Gravearbeider på privat grunn kan også være søknadspliktige.

Se her om det er søknadspliktig


Noen tips når du søker etter ledninger / kabeler / kulturminner

Kommunalt VA-nett og kabler kan framskaffes av kommunen, privat ledningsnett kan i noen tilfeller framskaffes av kommunen. Ta kontakt med kommunens VA ansvarlig. 

Telefon- og el-kabler må fremskaffes av ansvarlig nettaktør (f.eks. Midt Telemark Energi, Skagerak, Telenor, mm).

Ofte har også Staten ledninger og kabler i grunnen, som Statens Vegvesen, Bane NOR.

Du kan søke etter kulturminner her

Kontaktperson

Martin Kaalstad
Avdelingsleder Vann / Avløp / Renovasjon / Vei
E-post
Mobil 900 20 594

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt