Vannmåler

Ved å innstallere vannmåler måles vannmengden inn til boligen / eiendommen og beregner grunnlaget for forbruksgebyret for vann og avløp ut ifra faktisk forbruk isteden for et stipulert forbruk ut ifra boligens bruksareal.

Kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer angir hvilke abonnenter som er pliktig til å installere vannmåler.

Eiendommer/boliger som benyttes til næringsvirksomhet, offentlig virksomhet, boliger/eiendommer med flere enn én boenhet eller kombinasjon av næring/boformål skal betale etter faktisk (målt) forbruk. Jf. forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sauherad kommune.

Alle abonnenter kan installere måler. Vannmåleren følger bygget og skal ikke monteres ned.

For å installere vannmåler kontaktes godkjent rørlgeger som står for installering av vannmåler, installeringen betales av abonnenten, vannmåler leies av kommunen, pris kommer fram i avgifter for vann og avløp.

Abonnenten plikter å foreta avlesning og innmelding innen gitt frist, samt overholde andre betingelser i tekniske bestemmelser for bruk av vannmåler.

Kontaktpersoner vedr. vannmåler

Ole Arnfinn Hagen og Heidi Soterud.

Kontaktperson

Ole Arnfinn Hagen
Konsulent Merkantil / Renovasjon / Vann / Avløp
E-post
Mobil 907 10 846
Heidi Soterud
Konsulent Fakturering/Innfordring
E-post
Telefon 35 95 70 21

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt