Slamtømming

Tjenesten omfatter rutinemessig periodisk tømming av slamavskillere.

Tømming

Tømmefrekvens er avhengig av kumstørrelse og behov. Vanlige slamtanker under 4m3 tømmes en gang per år, tanker på 4m3 eller større tømmes annet hvert år. Er det behov for tømming utover dette må dette bestilles og betales av abonnenten selv, dette kommer altså i tillegg til den ordinære rutetømmingen.

Abonnenter bosatt i kommunen som har slamavskiller og betaler slamgebyr omfattes av tjenesten. Abonnenten må sørge for at anleggene som skal tømmes er tilgjengelig for tømming med bil, det vil bli sendt ut varsel om tømming fra Miljøservice AS i forkant av tømmingen.

Dersom du er bortreist i tømmeperioden eller av andre årsaker ikke kan klargjøre, ber vi dem om å ta kontakt med renovatøren snarest etter at lapp om tømming er mottatt. Dersom tanken ikke er avdekka, og renovatøren ikke har fått melding om utsetting, må du som abonnent betale en ekstra kostnad. Tanken må være sikret mot oppdrift under og etter tømming slik at den ikke kan flyte opp.

Det brukes mobilt avvanningsutsrtyr i innsamlingsprosessen. Det vil si at vannet føres tilbake på tankene som har utløp til spredegrøfter, mens slammet blir igjen på sugebilen.


Kontaktinformasjon tømming

Avtalen er inngått med Norva24 om tømming av slamavskillerer, de tar seg av alle henvendelser vedrørende det praktiske rundt tømmingene.

Kontaktinformasjon gebyrer

 

  • Ole Arnfinn Hagen
    Tlf: 35 95 70 36
  • Heidi Soterud
    Tlf: 35 95 70 21

Kontaktperson

Miljøservice Norva 24
E-post
Telefon 57 87 46 66
Mobil 909 76 551

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt