Drikkevann

Kommunens vannverk produserer og distribuerer vann til abonnenten. Drikkevannet skal bli renset i samsvar med krav som blir satt av sentrale myndigheter, og bli levert i tilfredsstillande mengde til forbrukerne.

Både du som abonnent og vi som leverer drikkevannet ditt ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. For å få dette til må vi begge holde oss til visse regler. I leveringsvilkår for drikkevann vil du finne hvilke regler som gjelder, og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør være.

Leveringsvilkår for drikkevann (DOC, 63 kB)

Koble til kommunalt vann

Om du ønsker å koble seg til kommunalt vann, må dette søkes om, les mer om dette under påkobling til vann- og avløpsnett.

Kommunen kan i visse tilfelle kreve tilkobling til kommunal vannledning jf.§ 27-1 i plan- og bygningsloven.


Relevante lover og forskrift
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt