Avløp

Kommunens renseanlegg har oppsamling og rensing av vann fra kommunalt avløpsnett. Avløpsvannet samles opp fra abonnenten via de kommunale avløpsledningene, og føres videre via pumpestasjoner til renseanlegget der avløpsvannet renses i samsvar med krav som settast av sentrale myndigheter.

Både du som abonnent og vi som tar imot avløpsvannet ditt ønsker det samme: Best mulig tjeneste for lavest mulig pris. For å dette til må vi begge holde oss til visse regler.I leveringsvilkår for avløpstjenester vil du finne hvilke regler som gjelder, og hva du kan gjøre når du mener tjenestene ikke er slik de bør være.

Leveringsvlkår for avløp (PDF, 159 kB)


Koble til kommunalt vann

Om du ønsker å koble seg til kommunalt vann, må dette søkes om, les mer om dette under påkobling til vann- og avløpsnett.

Kommunen kan i visse tilfelle kreve tilkobling til kommunal vannledning jf.§ 27-1 i plan- og bygningsloven.


Relevante lover og forskrift

Kontakt vedr. driftforstyrrelser

  • Mathias Sannes: 901 48 017
  • Martin Kaalstad: 35 95 70 38
     

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt