Søppeldunker og poser

Hver eiendom skal enten separat eller via sambruk ha 3 oppsamlingsenheter for avfall, én enhet for organisk avfall, én enhet for papp/papir og én enhet for restavfall, samt "rød boks" for oppsamling av farlig avfall. 

Abonnenten er ansvarlig for renhold og skade som skyldes uvettig bruk eller hærverk.

Dunkens størrelser og lokkets farge

120l brun til matavfall, 140 l grønn til papir/papp og 240 l grå til restavfall.

Kommunen bestemmer størrelse på oppsamlingsenhetene og kan fritt endre på antallet av slike enheter. Kommunen definerer til enhver tid hva som skal legges i de forskjellige enhetene og bestemmer tømmefrekvenser.

Kommunen må gi samtykke til eller henvise flere abonnenter i et område til å benytte felles oppsamlingsenheter.

Poser

Det blir utlevert 15 stk. perforerte 100 liters sekker til plastemballasje. Alle får også 160 bioposer til oppsamling av matavfall inne.

Bioposer og sekker blir utlevert på renovasjonsruta i uke 39. Ekstra bioposer kan kjøpes på renovasjonsbilen eller hos Sunde transport. Ekstra avfallsekk (blå) kan kjøpes hos Sunde transport. Sekker til plastemballasje får du gratis hos renovasjonsbilen.

Kontakt

 

  • Ole Arnfinn Hagen - kontakt vedr. dunker
    Tlf: 35 95 70 36
  • Heidi Soterud - kontakt vedr. dunker og fritak fra renovasjon
    Tlf: 35 95 70 21

Kontaktperson

Martin Kaalstad
Avdelingsleder Vann / Avløp / Renovasjon / Vei
E-post
Mobil 900 20 594

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt