Renovasjonsavgifter

Det er tvungen renovasjon for alle husstander i Sauherad kommune. 


Fritak

Kommunen kan i særlige tilfeller frita enkelte eiendommer fra hele eller deler av renovasjonsordningen, les mer om dette her

Skriftlig søknad om fritak etter nevnte forskrift sendes til postmottak@sauherad.kommune.no


Renovasjonsavgifter

Se priser kommunale avgifter (PDF, 74 kB)

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt