Innlevering av kasserte fritidsbåter

Fra 1. oktober 2017 vil alle kommuner være pliktig til å ta i mot kasserte fritidsbåter uten innenbordsmotor inntil 15 fot. IRMAT tar imot tar imot fritidsbåter fra alle eierkommunene på Goasholtmyra avfallsanlegg.

Praktisk ved innlevering

Når du skal levere båtvraket til et mottak skriver du ut skjemaet fra Miljødirektoratet sine sider og tar det med når du leverer båten. Dette skjemaet trenger du slik at du kan få bekreftelse på innlevering fra mottaket.

Når båten er levert kan du søke om vrakpant. Dette gjør du på Miljødirektorat sitt elektroniske søknadssenter. Vrakpanten er i 2017 satt til 1000 kr. Bekreftelsen fra mottaket skal være med når du søker om vrakpanten.Miljødirektoratet har også en panteordning der leverandøren får 1000 kr pr. båt.

Se mer informasjon om innlevering av kasserte fritidsbåter