Renovasjon

Sauherad kommune er med i IRMAT, som er et interkommunalt renovasjonsselskap for Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad. Innsamling av søppel er satt bort til Sunde Renovasjon & Gjenvinning AS.

Det er krav om tvungen renovasjon for alle husstander i Sauherad kommune. Kommunaen kan i særlige tilfeller frita enkelte eiendommer fra hele eller deler av renovasjonsordningen, les mer om dette i forskrift for forbruksavfall for Sauherad.


Renovasjonsdunker ved nybygg

Ved nybygg vil det bli satt ut renovasjonsdunker når det er utstedt ferdigattest på bygget. Ta kontakt med ansvarlig søker for tiltaket for å få dette i orden.

 

Ved genrelle spørsmål vedrørende renovasjon

Kontakt IRMAT
 

Ved søprsmål vedrørende fakturering og renovasjonsdunker

Kontakt Sauherad kommune

 

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt