Hjemmekompostering

IRMAT- kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad har i felles ”Forskrift for kildesortering” vedtatt at de abonnenter som kan oppfylle visse betingelser, kan søke kommunen om tillatelse til alternativ behandling av våtorganisk avfall (inkl. matavfall) fra husholdningene.