Kart på nett

 

Kommunekart

Kommunekart.com kan brukes på pc, mac, etc. i tillegg til nettbrett og mobil. Likevel er appen Kommunekart å anbefale på nettbrett og telefon.

Kommunekart inneholder grunnkart, ortofoto/flyfoto, eiendommer, bygg, kommuneplan, reguleringsplaner og planregister med plandokument. I tillegg har Kommunekart funksjonalitet for utskrift, måleverktøy (avstand og areal), påtegning m.m.

  • Appen kan lastes ned gratis på Google Play (Android) og App Store (iOS).
  • Dersom du vil bruke Kommunekart på PC (eller Windows nettbrett) er det også løysing for dette på Kommunekart.com.


Andre landsdekkende kartportaler

Seeiendom.no viser informasjon om alle eiendommer i Norge Du søker enklest opp en eiendom slik; kommunenr – gårdsnr/bruksnr. F.eks. 0822-59/34. Du kan også skrive ut kartutsnitt fra denne portalen.

Fra denne portalen kan du også bestille utskrift fra grunnboka ved å logge inn med BankID, MinID, etc. Søk da først opp en eiendom, trykk så på linken ‘Vis mer informasjon om eiendommen’ i den firkanten som kommer opp, da får du opp et bilde som dette;

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å vise eiendommens grunnbok, trykker du på linken ‘Vis’ til høyre for ‘Grunnboksinformasjon’. Du får så spørsmål om du vil logge deg inn gjennom ID-porten, noe du trykker ‘OK’ på. Du vil da komme inn i en portal hvor du kan identifisere deg med MinID, BankID, Buypass, Commfides, BankID på mobil.

Du kan se på andre eiendommer enn den du selv eier, og eieren av eiendommen får ikke beskjed om noen har vært inne å kikka på vedkommendes grunnbok.

Vegkart.no
Vegkart.no er Statens Vegvesens kartportal over veier etc. fra Nasjonal veidatabank.

Norgeskart
Norgeskart er Kartverkets kartportal, som også viser mye av det samme som kommunekart.

Gårdskart
Gårdskart er NIBIOs (Norsk Institutt for Bioøkonomi) kartportal over matrikkelenheter, teiger, jordsmonn, beite, skogsbonitet, markslag, utnyttelse av arealer til bebygd, samferdsel, vann, etc.’

Salg av kartdata

Sauherad kommune tilbyr salg av FKB-data, alle temaer, kommuneplan / kommunedelplan, reguleringsplaner, VA-data og detaljerte høydedata innenfor deler av kommunen.

Salg av kartdata er regulert gjennom Geovekst som er et kartsamarbeid mellom kommuner og andre offenlige etater. Minstepris er satt til kr. 1000 eks. mva.

Data kan også kjøpes og bestilles via Ambita Infoland.


 

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt