Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner.

En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen. Seksjonering egner seg for oppdeling av boliger med flere innganger, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene, og lignende.


Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles kan det være fordelaktig å dele i egne gnr./bnr. På denne måten unngår man en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Mer informasjon om deling av eiendom.


Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.
Om du har spørsmål knytta til slike søknader, se kommunens hjemmeside ang. byggesaker, evt. kontakt Hans Petter Framnes, saksbehandler bygg- og delingssak. Se kontaktinformasjon til høyre.


Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema til kommunen (last ned skjema) (PDF, 33 kB).

Vedlegg til søknaden:

  • Situasjonsplan (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
  • Plantegninger
  • Vedtekter


Slette seksjonering

Oppheving av et eierseksjonssameie krever tilslutning fra alle sameierne.

Når eierseksjonssameiet slettes, blir eiendommen et ordinært sameie. De tidligere seksjonseiere blir sameiere i eiendommen med andel lik tidligere sameiebrøk.

Søke om oppheving av seksjonering

  • Krav om sletting sendes til kommunen, Plan- og bygningsavdelingen.
  • Legg ved: Skriftlig samtykke fra alle seksjonseiere.
  • Evt. skriftlig samtykke fra panthavere i de seksjonene som skal slettes.
     

Saksbehandlingstid

Seksjonering behandles normalt innen 4-6 uker fra komplett søknad. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Kontaktperson

Hans Petter Framnes
Ingeniør Byggesak
E-post
Mobil 915 59 062

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt