Sammenslåing av eiendommer

Klikk for stort bilde

Eiendommer som ligger i samme kommune og som har samme eier kan slås sammen. Dette er gratis.

Iflg. dagens matrikkellov, kan en ikke fradele en ny matrikkelenhet fra en eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer.

Det kan f.eks. være en stor (landbruks-)eiendommen som består av flere gårds- og bruknr. (internt).  Om grunneier ønsker å dele fra en ny matrikkelenhet har vedkommende to valg;

  1. Ut fra kart eller beskrivelser få definert hvor eiendomsgrensene mellom de forskjellige gårds- og bruknumrene, eller
  2. Sammenslå alle gårds- og bruksnumrene til ett gårds- og bruksnr.


Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen. (PDF, 997 kB)


Legg ved:

  • Kart over de eiendommer saken gjelder.
  • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet.
  • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen. Sjekk grunnbøkene via seeiendom.no og se evt. hvordan via forklaringen i artikkelen Kart på nett.


 

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal. Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Det må derfor i utgangspunktet være helt lik pant/heftelse på alle eiendommer som skal sammenslås.


Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.
Etter at sammenslåingen har blitt tinglyst, blir det (gratis) sendt ut nytt matrikkelbrev til alle de berørte eiendommene.


 

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt