Situasjonskart

Klikk for stort bildeSituasjonskart er et kart som danner basis for situasjonsplan. Situasjonsplan skal vise størrelse og plassering av byggetiltak. Klikk på bilde for større bilde

Forenklet situasjonskart

Standardkart som tar utgangspunkt i behovet for kart til søknad om riving, inngjerding, oppsetting av skilt, fasade- og bruksendringer og innvendige arbeider.

Forenklet situasjonkart består av utskrift av kommunens kart

  • Matrikkelkart
  • Godkjente tiltak 
  • Bygninger
  • Høydeinformasjon
  • Vann
  • Vei
  • Ledningsnett EL
  • Ledningsnett VA


Det er foretatt en enkel kontroll av at innholdet er komplett.

Kartet er i målestokk 1:500, eller 1:1000.
Kartet tar utgangspunkt i det beste, nyeste og mest nøyaktige kartgrunnlaget kommunen rår over.

Selv om kommunen kontrollerer kartets innhold og kvalitet, har søker og tiltakshaver et selvstendig ansvar for å korrigere/påføre åpenbare feil og mangler. Sauherad kommune ønsker også tilbakemelding på feil som finnes for å øke kvaliteten på kartene.


Utvidet situasjonskart

Som forenklet situasjonkart, men med den viktigste informasjonen fra gjeldende arealplan.

Andre situasjonskart

Dersom det er behov for andre situasjonskart enn de som leveres som standard, kan det tas kontakt med Sauherad kommune. Det faktureres da etter medgått tid.
 

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt