Oppmålingsforretning

Klarlegge og beskrive grenser og rettigheter for eiendommer.

 

Føremålet med tjenesten

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i tråd med partene sine påstander og framlagte dokument samt bringe fram opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuell tinglysing.


Dette omfatter tjenesten

§ 9 i Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova):

Oppmålingsforretning blir avholdt før matrikulering ved:
a)    Grensejustering (under 5 %).
b)    Fradeling av grunneiendom og festegrunn.
c)    Arealoverføring.
d)    Klarlegging av eksisterende grenser.
e)    Registrering av uregistrert jordsameie.
f)     Uteareal til eierseksjon.
 

Innhold i søknaden

Søknaden er regna som fullstendig når følgende vedlegg ligger ved.

  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning.
  • Opplysning av eventuelle rettigheter / heftelser som ligger på det omsøkte areal.
  • Kopi av skylddelingsforretning / målebrev / avtaler for eiendommen.
  • Kartskisse / situasjonsplan(link til artikkelen ‘Situasjonskart’) i målestokk 1:500 / 1: 1000 som viser tydelig hva det søkes om. Kart kan skrivas ut fra Kommunekart.com, seeiendom.no eller norgeskart.no.


Etter utført arbeid blir endringene ført inn i Matrikkelen og matrikkelbrev (tidl. kalt målebrev) sendt ut.


Behandlingstid

Frist for oppmålingssaker etter godkjent vedtak er 16 veker.
Sauherad kommune har egen forskrift om arbeid vinterstid fra 1 november til 30 april, i dette tidsrommet løper ikke 16-ukersfristen.   

                                         
Hva koster oppmåling?

Se gebyrregulativ. (PDF, 715 kB)
 

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt