Prosessen med matrikkelenheter

  • Når oppmålingsforretningen er ferdig, kan ny matrikkelenhet fradeles fra avgivereiendommen og tildeles den nye matrikkelenheten et gårds- og bruksnummer. Eiendommen kan også bli tildelt et festenr. om den skal leies bort, eller seksjonsnummer der det er aktuelt med inndeling innad en bygning. Se mer om seksjonering her.
  • Deretter blir eiendommen tinglyst ved Kartverket Tinglysing.
  • Når eiendommen har blitt tinglyst, genereres et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten/bestiller av oppmålinga, sammen med en protokoll og protokollkart som beskriver oppmålingsforretningen.
  • Evt. pant som er knytta til avgivereiendommen blir automatisk overført til den nye matrikkelenheten, og dette må den fradelende grunneier be pantehaver (bank) om sletting av.
  • Når pantefrafall er foretatt kan en skrive skjøte til den nye eieren. Det er selger som skriver skjøte.
  • (Over-)skjøting er privatrettslig, og noe som kommunen ikke har noe rolle i/med. Kommunen kan være behjelpelig med å finne fram og skrive ut tomme skjøter, og om det er spørsmål om utfylling må disse rettes til advokat, eiendomsmegler eller registrert regnskapsfører.
  • For å få skjøtene tinglyst, må skjemaet ‘Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.’ være underskrivd. NB! Sauherad kommune har ikke nedsatt konsesjonsgrense. Det er skjemaet LDIR-360 som skal brukes for erverv konsesjonsfritt. Dette skjemaet leveres inn til Midt-Telemark Landbrukskontor eller til Sauherad kommunes servicetorg for registrering i matrikkelen. Når erklæringen har blitt registert i matrikkelen, sendes en melding til den som innlevert/sendt skjemaet. Når denne meldingen er mottatt kan skjøtet tinglyses.

    NB! Egenerklæring om konsesjonsfrihet trengs bare bli utfylt ved overskjøting innad i familie, ved ubebygde tomter/eiendommer. Om du er i tvil om du trenger fylle ut skjemaet, eller har andre spørsmål, kontakt Midt-Telemark Landbrukskontor på landbruk@midt-telemark.no eller telefon 35957770.


Arealoverføring, vanlig fradeling eller grensejustering?

Se beskrivelse av prosessen/saksgangen (PDF, 50 kB) ved arealoverføring, vanlig fradeling og grensejustering.

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt