Matrikkelbrev

Matrikkelbrev (tidligere kalt målebrev)

Det kan lages matrikkelbrev for alle eiendommer, basert på registrert informasjon om eiendommen, uavhengig om eiendommen har blitt skilt ut ved skylddelingsforretning eller målebrev. Arealene kan være (veldig) usikre når eiendommer er skilt ut ved skylddelingsforretning.

Sauherad kommune har kopi/originaler av de fleste målebrev som er utferdiget etter ca 1965.

Tilgang til matrikkelbrev

Du kan hente skanna tinglysingsdokumenter gratis på Digitalarkivet så lenge de er tinglyst før 1.1.1951.  

Nyere dokumenter kan bestilles fra Kartverket pr. e-post til kundesenter@kartverket.no. Du trenger da vite når dokumentet er tinglyst og hvilket dokumentnr. det har fått. Det kan du finne om du logger deg inn via seeiendom.no, og henter grunnboksutskrift som beskrivd i artikkelen Kart på nett.

 

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt