Klarlegging av eksisterende grenser

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

 

Slik får du klarlagt eksisterende grense

  • Send rekvisisjonsskjema til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

 

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

----

Feil i eiendomskartet

Det kan være feil i eiendomskartet, og dette kan rettes kostnadsfritt om alle involverte parter leverer inn krav om kartretting i form av et kart som viser både opprinnelige og riktige grenser. Kartet/kravet om retting må være undertegna av alle involverte parter. Etter kartrettingen, blir det utsendt kostnadsfritt matrikkelbrev (over den delen av eiendommen som er berørt av rettingen).


 

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt