Grensejustering

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (av den minste eiendommen), men maksimalt 500 m2. Dette står å lese i matrikkelforskriften § 34 (3).

 

Slik søker du om grensejustering

Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet. Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen.

Last ned søknadsskjema. (PDF, 43 kB)


Viktige begrensninger

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring. Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp. Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, eller når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.


Saksbehandlingstid

Grensejustering skal utføres innen 16 uker.


Hva koster grensejustering?

Grensejustering koster ca ½-parten av Deling av eiendom og Arealoverføring og er også unntatt fra vanlig søknadsbehandling ang. deling. Grensejusering krever vanlig oppmålingsforretning, men krever ikke tinglysing.

Se gebyrregulativ (PDF, 715 kB)
 

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt