Deling av eiendom

 

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.


Slik søker du

Lag situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

 

Slik søker du om deling

  1. Lag situasjonskart ved f.eks. å hente ut kart på seeiendom.no, kommunekart.com, gårdskart eller norgeskart.no. Du kan også henvende deg til kommunens servicetorg postmottak@sauherad.kommune.no, eller på telefon 35 95 70 00.
     
  2. Tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på kartet. Et situasjonskart skal vise beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.
     
  3. Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din eiendom. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei. Det henvises til (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl §21-3).
     
  4. Du kan bestille naboliste fra servicetorget. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.


Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send søknaden til kommunen.

Innhold i søknaden


Priser for deling

Se gebyrregulativ for oppmåling (PDF, 715 kB)
 

Kontaktperson

Hans Petter Framnes
Ingeniør Byggesak
E-post
Mobil 915 59 062

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt