Deling, arealoverføring eller grensejustering?

 

Definisjoner på de forskjellige tjenestene


Deling

Omfatter oppretting av nytt gårds- og bruksnummer. Dette er aktuelt om en ønsker å selge en frittstående parsell av eiendommen. Krever søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven.

 

Arealoverføring

Aktuelt når en ønsker å flytte over et gitt areal mellom to tilstøtende eiendommer, og når det ikke er nødvendig/ønskelig å opprettet et nytt gårds- og bruksnummer. Krever søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven.

 

Grensejustering

Aktuelt der en ønsker å flytte et gitt areal mellom to tilstøtende eiendommer. Følgende kriterier må stemme;

  • arealet som ønskes flyttet er mindre enn 5 % av den minste eiendommens areal.
  • (markeds-)verdien av det arealet som skal flyttes er mindre en 1 G, og, maksimum avgitt areal ikke overstiger 20 % av det opprinnelige areal på eiendommen før grensejusteringen.
  • arealet som skal flyttes er mindre enn 500 m2.


Grensejustering krever ikke saksbehandling etter plan- og bygningsloven, og krever heller ikke tinglysing av endringene. Ca. halvt oppmålingsgebyr i forhold til Deling og Arealoverføring.

 

Arealoverføring, vanlig fradeling eller grensejustering?

Se beskrivelse av prosessen/saksgangen (PDF, 50 kB) ved arealoverføring, vanlig fradeling og grensejustering.   

  

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen