Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom. Se om arealet kan flyttes som grensejustering.


Arealoverføring innebærer tjenester/prosesser;

  • Tillatelse til arealoverføringen.
  • Oppmåling av ny grense (grensepunktene blir merket)
  • Det skrives og signeres en avtale/erklæring med vitneunderskrifter som blir som et "skjøte".        
  • Nye grenser registreres i eiendomsregisteret.
  • Evt. pantefrafall blir gjort av pantehaver (bank) for det arealet som skal bytte eier.
  • Erklæringen om arealoverføring blir tinglyst.


Dersom søknaden avviker fra planstatus må du også søke om planendring, evt. dispensasjon.


Slik søker du om arealoverføring

Ved evt. pant på avgivereiendommen må dette slettes eller det må tinglyses erklæring om pantefrafall.

NB:

  • Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din eiendom. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei. Det henvises til (Byggesaksforskriften §5-2) og Plan- og bygningsloven (pbl §21-3).
  • Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
  • Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send følgende søknad og vedlegg til kommunen.


Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfrist for arealoverføring er generelt 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende planstatus. Behandlingsfrist for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.


Hva koster arealoverføring?

Se gebyrregulativ. (PDF, 715 kB)

 

Forskjellen på Arealoverføring / Vanlig fradeling / Grensejustering

Se hvordan prosessen ser ut steg for steg (PDF, 50 kB) for de ulike tjenestene.


Matrikkelenhet

Informasjon om matrikkelenhet.
 

Kontaktperson

Hans Petter Framnes
Ingeniør Byggesak
E-post
Mobil 915 59 062

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt