Klage på vedtak etter plan- og bygningsloven

Klager på saksbehandling

Å varsle er ikke det samme som å påklage et vedtak. Uavhengig av varslingsordningen kan du klage på alle enkeltvedtak som kommunen gjør. Saksbehandling reguleres av forvaltningsloven.

Dette kan for eksempel gjelde vedtak knyttet til:

  • Byggesaksbehandling
  • Byggvedtak
  • Behandlingstid
     

Vedtak etter Plan- og bygningsloven kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker fra den dag brevet med melding om vedtaket kom frem, dvs. lagt i deres postkasse, postboks eller overlevert på annen måte. En klage stiles til klageorganet (Fylkesmannen i Telemark) og sendes Plan- og bygningstjenesten i Sauherad kommune eller leveres personlig til byggesaksbehandler.

 

  • Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt eller levert kommunen før fristen går ut
  • Men mindre kommunen endrer vedtaket sendes klagen til Fylkesmannen
  • Fylkesmannen avgjør klagen


Klage sendes til Sauherad Kommune
 

 

Kontaktperson

Hans Petter Framnes
Ingeniør Byggesak
E-post
Mobil 915 59 062

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen