Hvordan lage en byggesøknad

Trenger du veiledning om hva du bør tenke på før du søker og hvordan du lager en byggesøknad? Her finner du viktig informasjon. Trenger du ytterligere hjelp, kan du henvende deg til byggesaksbehandler Hans Petter Framnes eller servicetorget i kommunen. Se kontaktinformasjon til høyre.

 

Hjelp for du søker


Bestill en forhåndskonferanse

Hvis du har mer konkrete planer om bygging er det mulig å bestille en forhåndskonferanse med byggesaksbehandler. Ta kontakt med byggesaksbehandler eller servicetorget i kommunen.

På forhåndskonferansen vil du få mer informasjon om behandlingen av byggesøknaden.

Vi trenger informasjon om:

  • Eiendommen det gjelder (gårds- og bruksnummer/adresse).
  • Hva du ønsker å bygge.
  • Alternative tidspunkter det passer å ha forhåndskonferansen.
     

Slik søker du

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

 

Kart

Lag situasjonskart via kartportalene f.eks. Kommunekart.comSeeiendom.no, o.a, og tegn byggetiltaket inn på kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.
 


Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 
Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl. §21-3)
 


Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:
 
 
Søknaden sendes via Byggsøk eller direkte til
Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 
 
 

Kontaktperson

Hans Petter Framnes
Ingeniør Byggesak
E-post
Mobil 915 59 062

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt