Midt-Telemark brann- og redningstjeneste

Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste er et samarbeid mellom kommunene Bø, Nome og Sauherad om brannvernet i Midt-Telemark.

For mer informasjon >>

Kontaktperson

Brann og redning Midt-Telemark
Telefon 35 94 62 00
Alarmtelefon brann
Telefon 110
Vakttelefon brann- og redningstjenesten
Telefon 35 94 63 65

Adresse

Midt-Telemark Brann- og redningstjeneste
Nome rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss

Kartpunkt