Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger. Avtalen regulerer hva som skal gjøres innen planområdet og fordeling av ansvar og kostnader for utbyggingen.

Utbyggingsavtaler til offentlig ettersyn

Tom felt under betyr at det ikke er utbyggingsavtaler til offentlig ettersyn for øyeblikket.

Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn Høringsfrist
 
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt