Detaljreguleringsplan Gvarvgata 100 på Gvarv - varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale

Klikk for stort bildeI tråd med plan og bygningslovens §12-8 varsles igangsetting av regulering av Gvarvgata 100 (gamle sykehjemstomta) i Sauherad kommune. Planen har PLANID 09362018. Frist for innspill: fredag 8. februar 2019.

Planarbeidet varsles på vegne av forslagstiller Gvarvgata 100 AS. Det er Søndergaard Rickfelt AS som er konsulent for arbeidet. 

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å omregulere for å legge til rette for utvikling av boliger med tilhørende anlegg på dette området.

Utfyllende varseltekst (PDF, 166 kB)
Planavgrensning (PDF, 3 MB)

Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med forhandling om utbyggingsavtale mellom forslagsstiller og kommunen, i henhold til pbl. §17-4.

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, O.H. Holtasgt 29B, 3678 Notodden eller via epost: firmapost@sras.no. Spørsmål kan rettes til samme adresse eller til telefon 35029500. Kopi kan sendes til Sauherad kommune på epost postmottak@sauherad.kommune.no eller til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen.

Innspill må være mottatt innen fredag 8. februar 2019.