Detaljreguleringsplan for Vidsjålia boligområde og høydebasseng - melding om vedtak

Klikk for stort bildeI medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møtet 13.12.2018 vedtatt Detaljreguleringsplan for Vidsjålia syd boligområde og høydebasseng på Nordagutu, planID 05162016. Klagefrist er 12 mars 2019.

 

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde i Vidsjålia med tilhørende adkomstveg og øvrig anlegg og kommunalt høydebasseng. Planen åpner for utvikling av 17 eneboligtomter.

Plandokumenter:
Plankart (PDF, 875 kB)
Planbestemmelser (PDF, 35 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)
Saksdokument med vedtak (PDF, 859 kB)

Plandokumentene er også lagt ut på  Kommunehuset på Akkerhaugen og på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 12. mars 2019.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.