Reguleringsplaner

En reguleringsplan er en juridisk dokument som består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

 

Nylige vedtatte og reguleringsplaner under arbeid

Varsel om oppstart av plan Merknadsfrist
 
Detaljreguleringsplan for Ryntveit massetak, utvidelse 15.08.2019
Detaljreguleringsplan for Gvarvgata 100 boligområde 08.02.2019
Detaljreguleringsplan for rv 36 Gvarv - Mannebru, gs-veg 28.09.2018
Detaljreguleringsplan for Årnes II, gbnr 96/9 m.fl. 07.04.2017
Plan til offentlig ettersyn Høringsfrist
 
Detaljreguleringsplan for Store Damtjønn hytteområde, del av 27/1 og 5 m.fl. 29.08.2019
Detaljreguleringsplan for Nordagutuvegen gbnr 17/96-99, 23 29.03.2019
Nylig vedtatte planer Klagefrist
 
Detaljreguleringsplan for nye Sauherad barne- og ungdomsskole 09.08.2019
Detaljregulering Vidsjålia boligområde, Nordagutu 12.03.2019
Detaljreguleringsplan for Timdalkvartalet 30.01.2019
Omregulering Nordagutu skole til privat tjenesteyting - kirke  19.12.2017
Detaljregulering av felles gjenvinningsstasjon for Bø og Sauherad på Brenna 19.12.2017
Detaljreguleringsplan for Erik Werenskioldsveg 2 15.12.2017
Reguleringsendring Brenna/Storkaas delområde D2, nytt lensmannskontor 07.08.2017
Omregulering Hørte sentrum, boligomr. B6 07.08.2017
Endring av detaljreguleringsplan for Megardsmoen/Idungsaas 31.01.2017

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129