Skatt Sør

 
Sauherad har ikke eget ligningskontor og folkeregister, kontoret ligger i Bø.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte. Skatteetaten forvalter folkeregistersystem, skattesystem, merverdiavgiftssystemet og arveavgiftssystemet

Det er Skatt Sør du kontakter vedrørende blant annet:

  • Flyttemelding
  • Fødselsattest
  • Merverdiavgift
  • Navneendring
  • Skattemelding
  • Skatteattest
  • Skattekort
  • Endringer i sivilstand
  • Dødsfall
  • Statsborgerskap

Åpningstider

Mandag og torsdag
09.00 - 15.00

Adresse

Skatt Sør Bø

Postadresse
Postboks 2412
3104 TØNSBERG

Besøksadresse
Bøgata 11
3800 BØ I TELEMARK
Åpningstid:

Kartpunkt