Skatt og innfordring

Det offentlige sitt ansvar i forhold til skatt er to-delt. Kommunen har ansvar for innkreving av skatter, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige, mens Skatteetaten har ansvar for fastsettelse av skatten din.

Skatteoppkreveren hjelper med

  • Innbetaling av forskuddstrekk, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift
  • Tlbakebetaling av skatt
  • Betaling av restskatt

Skatteoppkrever er er tilgjengelig mandag, tirsdag og annenhver fredag på kommunehuset. 

 
Skatteetaten hjelper med (skatteetaten.no)

     
Skatteklagenemd på skatt- og avgiftsområdet

Fra 1.7. 2016 ble Skatteklagenemda landsdekkende. Søknader om ettergivelse av skatt sendes til skatteoppkreveren.

Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren fører kontroll med at arbeidsgivere fører lønnsregnskap, gjennomfører forskuddstrekk og påleggstrekk, foretar trekkoppgjør (og oppgjør for arbeidsgiveravgift), samt gir opplysninger og oppgaver i samsvar med lover og forskrifter.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om innlevering av ulike oppgaver m.v. og innbetaling av skatt.

Innkreving av kommunale avgifter og krav

Henvendelser vedrørende innbetalinger rettes til økonomiavdelingen i kommunen.

 

 

Kontaktperson

Anne Guri Barsgård
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 35 95 70 22

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt