Eiendomsskatt

Sauherad kommune har eiendomsskatt i hele kommunen

 

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Det er utarbeidet rettledende verdier for grunn og ulike typer bygg. Dette danner grunnlag for taksten og dermed skatten.

  • For hus og våningshus gis det 5 års fritak - dette gjelder ikke hytter/fritidshus og verker/bruk.

Se retningslinjer (PDF, 736 kB) for bolig, våningshus, hytter/fritidsboliger og verker/bruk.

Det gjøres oppmerksom på at svært få eiendommer er helt identisk, slik at tilsynelatende like eiendommer kan ha for eksempel ulikt tomteareal eller bygningsmessig areal, slik at taksten blir ulik.

Eiendomsskatten skrives ut i samsvar med eiendomsskatteloven, samt vedtekter vedtatt av kommunestyret.

Skatteoppkrever er er tilgjengelig mandag, tirsdag og annenhver fredag på kommunehuset.  

Kontaktperson

Anne Guri Barsgård
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 35 95 70 22

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt