Serveringsbevilling

Tillatelse til servering av mat og/eller drikke for et bestemt serveringssted. Godkjenning av styrer og stedfortreder for serveringsbevillingen.

 

Hvordan søke?

Før søknaden behandles innhentes det uttalelse fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene, og godkjennelse fra Mattilsynet. Søknaden behandles av utvalg for oppvekst og omsorg.
Betingelser for å få tjenesten


Vandelskravet i serveringsloven er oppfylt for bevillingshaver og andre sentrale personer knyttet til virksomheten. Styrer for bevillingen må ha gjennomført etablererprøve i serveringsloven.


Behandlingstid

Ca 2 måneder.


Pris / Gebyr

Ingen.


Lovhjemmel

Serveringsloven av 13.06.1997 nr. 55

Kontaktperson

Svein Taranrød
Avdelingsleder
E-post
Telefon 35 95 70 12
Mobil 911 12 054

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt