Salgsbevilling

Regulere omsetning av alkoholholdig drikk slik at salg bare skjer på grunnlag av bevilling gitt med hjemmel i alkoholloven.

Hvem får tjenesten?

Salgsbevilling kan kun gis til ”den for hvis regning virksomheten drives”, dvs den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i og ansvaret for salg av alkohol (bevillingshaver).
 

Hva omfatter tjenesten?

Tillatelse til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol). Bevillingen gjelder i et bestemt salgslokale. Godkjenning av styrer og stedfortreder for bevillingen.
 

Hvordan søke?

Klikk her for å fylle ut og sende inn elektronisk søknad. Før søknaden behandles innhentes det uttalelse fra politiet og sosialtjenesten, og det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden behandles av formannskapet/kommunestyret.
 

Betingelser for å få tjenesten

Vandelskravet i alkoholloven er oppfylt for bevillingshaver og andre sentrale personer knyttet til virksomheten. Styrer og stedfortreder for bevillingen må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Avgjørelser av bevillingssøknader er skjønnsmessige.
 

Behandlingstid

Ca 3 måneder.
 

Pris / Gebyr

Bevillingsgebyr som beregnes etter omsatt vareliter pr. år. (Gebyret er for tiden kr. 0,21 pr. vareliter, men minimum kr. 16600,00.)
 

Lovhjemmel

Alkoholloven av 02.06.1989 nr. 27

Kontaktperson

Svein Taranrød
Avdelingsleder
E-post
Telefon 35 95 70 12
Mobil 911 12 054

Åpningstider

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt