Salgsbevilling

Regulere omsetning av alkoholholdig drikk slik at salg bare skjer på grunnlag av bevilling gitt med hjemmel i alkoholloven.

Hvem får tjenesten?

Salgsbevilling kan kun gis til ”den for hvis regning virksomheten drives”, dvs den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i og ansvaret for salg av alkohol (bevillingshaver).
 

Hva omfatter tjenesten?

Tillatelse til salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol). Bevillingen gjelder i et bestemt salgslokale. Godkjenning av styrer og stedfortreder for bevillingen.
 

Hvordan søke?

Klikk her for å fylle ut og sende inn elektronisk søknad. Før søknaden behandles innhentes det uttalelse fra politiet og sosialtjenesten, og det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden behandles av formannskapet/kommunestyret.
 

Betingelser for å få tjenesten

Vandelskravet i alkoholloven er oppfylt for bevillingshaver og andre sentrale personer knyttet til virksomheten. Styrer og stedfortreder for bevillingen må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Avgjørelser av bevillingssøknader er skjønnsmessige.
 

Behandlingstid

Ca 3 måneder.
 

Pris / Gebyr

Bevillingsgebyr som beregnes etter omsatt vareliter pr. år. (Gebyret er for tiden kr. 0,21 pr. vareliter, men minimum kr. 16600,00.)
 

Lovhjemmel

Alkoholloven av 02.06.1989 nr. 27

Kontaktperson

Sauherad Kommune
E-post
Telefon 35 95 70 00
Svein Taranrød
Avdelingsleder
E-post
Telefon 35 95 70 12
Mobil 911 12 054

Åpningstider

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt