Kunnskapsprøve i alkoholloven

Personer utpekt til styre og stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger skal kunne dokumentere sine kunnskaper i alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den i form av en prøve.

Prøven retter seg mot de som ønsker godkjenning som styrer og stedfortreder for salgsbevilling eller skjenkebevilling. For å kunne godkjennes som styrer og stedfortreder må vedkommende være over 20 år.

Hvordan ta kunnskapsprøve i alkoholloven?

Ved å henvende seg kommunen og avtale tid for prøveavleggelse.

Behandlingstid

Innen 2 måneder etter at melding er mottatt. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøve innen 2 måneder etter at den har mottatt melding om at prøve ønskes avlagt.

Gebyr/Pris

Gebyr på kr. 400,- for hver prøveavleggelse. Gebyret må være betalt på forhånd.

Kontaktperson

Svein Taranrød
Avdelingsleder
E-post
Telefon 35 95 70 12
Mobil 911 12 054

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt