Etablererprøve i serveringsloven

 

Prøven retter seg mot personer som ønsker godkjenning som styrer for serveringsbevilling.

Hvordan ta etablererprøve i serveringsloven?

Ved å henvende seg til kommunen og avtale tid for prøveavleggelse.

Behandlingstid

Innen 2 måneder etter at melding er mottatt.

Gebyr/pris

Gebyr på kr. 400,- for hver prøveavleggelse. Gebyret må være betalt på forhånd.

Merknader

Kravet om etablererprøve er oppfylt for den som har tatt eksamen i en konkret utdanning som er godkjent som kompetansehevende av Nærings- og handelsdepartementet. Læremateriell kan bestilles av: VINN v/Narviktelefonene, tlf. 800 33 840, fax 76 96 72 01, e-post: firmapost@vinn.no.

 

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt