Retningslinjer for borgerlig vielse i Sauherad kommune

Fra 01. januar 2018 tar kommunen over ansvaret for borgerlig vielse i Norge. I Sauherad kommune er det ordfører og varaordfører som har myndighet til vigsel.

Klikk for stort bilde

Hvem kan vies borgerlig i Sauherad kommune

Kommunen tilbyr vigsel for innbyggere i kommunen og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap i Norge. Det holder at en av brudefolka er bosatt i kommunen. Tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Sauherad kommune kan også tilby vigsel til innbyggere i andre kommuner.
 

Forberedelser

Det første som må gjøres før en bestiller vigsel, er å sørge for at diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fylles ut. Skjemaene sendes folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor (Skatt Sør i Bø). Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Lenke til folkeregisteret (Skatteetaten) med oversikt over skjema.

Det er viktig å være tidlig ute, men ikke mer enn 4 måneder før giftemålet. Forventet saksbehandlingstid er opptil 3 uker.

Vigslere i Sauherad kommune er ordfører Mette Haugholt og varordfører Alf Rose Sørgaarden.
I skjemaet kan du oppgi navn på vigsler med adresse Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen og skattetaten sender prøvingsattesten direkte til viglser.

Om vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene. Alle spørsmål knyttet til prøvingsattest må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

Etter at dere har fått prøvingsattesten kan dere ta kontakt med kommunen for å avtale tid for vigselen. Frist for å melde inn ønske om vigsel til kommunen er minimum 30 dager før vigselen skal finne sted.


Gjennomføring av vigselen

Før vigselen må prøvingsattest og gyldig legitimasjon være innlevert til vigsler.

Kommunestyresalen er vigselsrom. Har brudefolket andre ønsker om vigselssted, blir dette vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Dere må ha med to vitner som er til stede under seremonien. Dette kan gjerne være forloverne.

I seremonien benyttas det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser opp. Seremonien kan tilpasses individuelt med eksempelvis musikk og tekstlesning ut over dette.

Innen tre dager etter bryllupet sender kommunen inn en vigselsmelding til Folkeregisteret. Samtidig får dere en kopi av vigselsmeldinga. Denne fungerer som en midlertidig vigselsattest inntil de får den endelige i posten fra Folkeregisteret.
 

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for vigsler på hverdager mellom kl 08.00 og 15.00, dersom dere fyller vilkåra for å inngå ekteskap her.

Ved vigsel utover disse tidene, tar kommunen betalt for merkostnader, som blir vurdert i hvert enkelt tilfelle.
 

Vil du ha borgerlig vielse i Sauherad kommune?

Ønsker dere å bli viet i regi av Sauherad kommune, send en henvendelse til postmottak@sauherad.kommune.no. I e-posten oppgir dere navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer og ønske om dato og tid.  Legg også ved kopi av prøvingsattesten. Original prøvingsattest legger dere fram på dagen for vigselen.

Kommunen vil ta stilling til om det er mulig å gjennomføre vielsen slik brudeparet ønsker.