Rådmann

Klikk for stort bilde

Rådmann Åse Egeland

Rådmannen har det overordnede, administrative ansvar for alt kommunestyret overlater til administrasjonen og de ansatte å utføre.

Rådmannen er også bindeleddet mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte. Rådmann skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer i en kommune, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Ansvarsområder

  • Øverste leder for den samlede kommunal administrasjon
  • Påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet – vedtak blir iverksatt.
  • At administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
  • Møterett og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale organer med unntak av kontrollutvalget.
     

Kontaktperson

Åse Egeland
Rådmann
E-post
Telefon 35 95 70 11
Mobil 905 87 243