Kontakt de interkommunale avdelingene

De aller fleste kommuner er deltaker i flere interkommunale samarbeider. Dette er et uttrykk for at den enkelte kommune ikke kan eller ikke ser seg tjent med å løse en del oppgaver alene. Sauherad danner sammen med Bø og Nome et Midt-Telemark samarbeid som tilbyr følgende felles enheter

Navn / Kontakt
Interkommunale avdelinger
 
Barneverntjenesten
Send e-post
Tone Sissel Hübenbecker
Barnevernleder
35 95 71 51
473 74 045
Send e-post
PPT
35 95 71 80
Unni Lunde
Enhetsleder
995 98 507
Send e-post
Brann- og redningstjenesten
35 94 62 00
Send e-post
Vakttelefon
35 94 63 65
Svein Ove Kåsa
Brannsjef
957 61 330
Roar Fjellheim
Feier
906 45 857
Send e-post
Midt-Telemark IKT
35 05 92 50
959 72 810
Øyvind Erikstein
Leder
35 05 92 56
951 77 692
Send e-post
Landbrukskontoret
35 95 77 70
Send e-post
Tora Skjerholt Aarnes
Enhetsleder
35 95 77 71
971 22 536
Send e-post
Øystein Saga
Vilt og fiske
35 95 77 73
909 26 137
Send e-post
Christian Kleven-Skrettingland
Skogbruk
35 95 77 74
971 00 491
Send e-post
Hege Ann Skaret
Skogbruk
35 95 77 75
909 22 477
Send e-post
Dag Gjermund Roheim
Jordbruk
35 95 77 76
900 93 394
Send e-post
Midt-Telemark Næringsutvikling
Send e-post
Bent Gurholt
Daglig leder
932 40 080
Send e-post
Midttelemarkrådet
Erling Rønnekleiv
991 66 419
Send e-post
Midt-Telemark energi
35 94 90 00
Send e-post