Ordfører

Klikk for stort bildeOrdfører i Sauherad 2015 - 2019
Mette Haugholt (AP)
Foto: Ida Hvattum

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører blant kommunestyrets medlemmer. De velges for valgperioden. Ordfører har møte- og talerett i alle folkevalgte organ og har stemme- og forslagsrett i de utvalg som han/hun er valgt medlem av. Ordfører kan velge å la seg representere av et annet medlem av kommunestyret i de folkevalgte organ hvor han/hun ikke er valgt medlem.

Ordfører innstiller i saker som gjelder folkevalgte og folkevalgte organer. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.


Varaordfører

Varaordfører trer inn for ordfører dersom ordføreren trer midlertidig ut av sitt verv. Trer ordføreren endelig ut av sitt verv, skal det foretas nyvalg. Varaordføreren representerer for øvrig kommunen etter nærmere avtale med ordfører.
 

Ordførerkjede

Ordførerkjedet for Sauherad er laget av kunstner Arnt Darrud.
Les mer om ordførerkjeden

Kontaktperson

Mette Haugholt
Ordfører
E-post
Telefon 35 95 70 10
Mobil 995 59 690