Ungdomsrådet

Klikk for stort bilde

Hva er ungdomsrådet?

Ungdomsrådet består av samtlige elever på 10.trinn på Sauherad barne- og ungdomsskole. Elevrådsrepresentantene fra 10.trinn representerer kommunens ungdommer i aktuelle kommunale møter gjennom skoleåret.

Meningen med rådet er at ungdommene skal få si sin mening om politikken i kommunen. Ungdomsrådet i Sauherad kommune har på veine av alle ungdommer i kommunen, mulighet å snakke direkte til voksne politikere om ting som er viktige for dem. Ungdomsrådet vil for eksempel bidra aktiv i planleggingen av ny Sauherad barne- og ungdomsskole.

Sauherad kommune skal være en god kommune for barn og unge å vokse opp i, da er det en selvfølge at denne gruppe også kan si sin mening og får en mulighet å påvirke.

Hvis du sitter inne med saker du ønsker skal tas opp, må du veldig gjerne ta kontakt med oss! Vi er her for ungdommen - bruk oss!

 

En lærerik tid og viktige erfaringer

Mens man sitter som medlem i ungdomsrådet lærer man veldig mye om politikk, ansvar og formidling. Vervet gir medlemmene mange erfaringer som kan brukes også i arbeid utenfor rådet. Ungdomsrådet kan også øke interesset for generelt engasjement og være et springbrett til videre politisk arbeid.

 

Formål og oppgaver for ungdomsrådet

 • Ungdomsrådets representanter drøfter aktuelle saker med elevene på 10.trinn og eventuelt med resten av elevrådet.
   
 • Ungdomsrådet skal fremme ungdommens synspunkter ovenfor politikerne i Sauherad gjennom å  utarbeider innspill til politisk behandling i samarbeid med kommunens barnerepresentant.
   
 • Ungdomsrådets representanter kan fatte vedtak om bruk av tildelte midler etter å ha drøftet med 10.trinn og/eller elevråd.
   
 • Ungdomsrådet vil bidra med aktiv medvirkning i planleggingen av ny skole
   
 • Ungdomsrådet vil generelt gi innspill i saker som gjelder barn og unges oppvekstvilkår og hvilke ungdomstilbud kommunen bør ha. Man skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, og det skal fremme ungdommens intresser.

 


 

Kontaktperson

Beate Darrud
Kommunalsjef Oppvekst
E-post
Telefon 35 95 70 08
Mobil 958 00 076