Politiråd

Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

 

Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politirådet har åpne møter på kommunehuset.

Kontaktperson
Beate Darrud er sekretær for politiutvalget

Kontaktperson

Beate Darrud
Kommunalsjef Oppvekst
E-post
Telefon 35 95 70 08
Mobil 958 00 076