Utvalg for oppvekst kultur og integrering møte02.03.2018

Utvalg for oppvekst kultur og integrering har fellesmøte med utvalget i Bø.

Sted: Sauherad kommunehus

Tid: Fredag 02.03.2018 kl 9:00- 12:00

Utvalget fra Bø møter kl 09:30

Her kan du laste ned saksdokumenter. (PDF, 14 MB)


Tema er ny samfunnsplan. Kristin KarlbomDahle informerer.
Programleder Per Dehli orienterer om revisjonen av kommunalsjefnivå