Utvalg for oppvekst kultur og integrering møte 08.05.2018

 OKI har felles informasjonsmøte med Utvalg for helse omsorg og velferdi Bø.

08. mai kl 17:00 

Orientering fra Telemarksforskning om organisering av Flyktningtjenesten og Voksenopplæring i Midt Teleamrk kommune.

Rapporten kan du laste ned her. (PDF, 14 MB)