OKI møte 23. januar 2018

 Utvalg for Oppvekst, Kultur og Integrering har møte den 23. januar 2018 kl 08:30 
Kommunestyresalen kommunehuset , Akkerhaugen

Innkallinga kan du laste ned her (PDF, 712 kB)