Grensejustering - behandling i kommunestyre 25.1.18 kl 17:00

Klikk for stort bilde

 

Fomannskapet behandlet saken i møte torsdag 18.1.18. Møteprotokoll kan du lese her

Kommunestyret fatter sitt vedtak i møte 25.1.18 kl 17:00 i kommunestyresalen på Akkerhaugen.
Sakspapirene kan du lese her

Les hele saken her

Møtet er åpent for alle.

Kommunene Sauherad, Bø og Notodden skal gi høringssvar til Fylkesmannen før 1. mars.
Fylkesmannen vil sende saken videre til avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.