Formannskapet møte 05.02.2018

 Formannskapet har møte 05.02.2018 kl 14:00 Sauherad kommunehus. Møtet er åpent for publikum Saker kan lastes ned her (PDF, 10 MB)  Tilleggsinnkalling kan lastes ned her (PDF, 8 MB)  Tilleggsinnkalling 2 kan lastes ned her (PDF, 660 kB)

Sak nr.

Tittel

002/18

Godkjenning av protokoller

003/18

Referatsaker

004/18

Informasjon om ny kommune

005/18

Eierskapsmelding for Sauherad kommune 2018-2019

006/18
Sauherad kommune sine innspil til KS debatthefte i forbindelse med tariffoppgøret 2018
007/18 Søknad om skjenkebevilling Norsjø hotell og Telemarken for perioden overtakelse til 30.06.2020