Kommuneplanens samfunnsdel

 Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet for en kommune. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune er vedtatt. Du kan lese om prosessen og planen her  >>>> Kommuneplanens samfunnsdel Midt-Telemark kommune

Kontaktperson

Terje Kili
Prosjektleder Samfunnsutvikling
E-post
Telefon 35 05 90 13