Varslinger fra Sauherad kommune på SMS- og talemelding

Husk å sjekke oppføringen på varslemeg.no

Her kan du endre/oppdatere kontaktinformasjon

 

Varslingssystem

Sauherad kommune bruker en sms- og talemeldingstjeneste for kommunikasjon med innbyggerne vedrørende kommunal vei, vann og avløp. Systemet kan også benyttes i beredsakssammenheng og det er viktig at alle innbyggere er registrert med rett adresse og telefonnummer.

Sjekk

Du kan selv sjekke oppføringen din i registeret ved å gå inn varslemeg.no og deretter:

•    Trykk på "sjekk din oppføring"
•    Tast inn kommune, telefonnummer (mobil - du mottar en sms for å logge inn videre), og koden du ser i bildet
•    Trykk "hent pinkode"
•    Tast inn pinkoden du mottar på mobiltelefonen

Du kommer da inn på oppføringen som er registrert på deg.

Jobbmobil og reservasjoner

Dersom du har telefonnummer som ikke er folkeregistrert på din adresse (f.eks jobbmobil eller har reservasjoner på nummeret) er det viktig at du sjekker slik at rett nr ligger tilgjengelig for systemet.
 

Dersom du har spørsmål vedrørende dette kan du kontakte Sauherad kommune
 

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt