Psykososialt kriseteam

Viktige telefonnummer ved krise

Psykososialt kriseteam
 
Ingunn Espesett Vreim
Teamleder
35 05 96 04
95 07 69 31
Kristine H. Hellestad
Nestleder
35 95 70 90
35 95 70 93
970 42 933
Gølin Gisholt
Psykiatrisk sykepleier
35 95 70 90
35 95 70 94
908 75 902
Tove Tengesdal
Psykiatrisk sykepleier
35 95 71 26
900 82 526
Ivar Solbu
Soknediakon
35 10 11 20
932 85 202
Tom Heistad
Lege    
35 95 71 00
906 76 723
Anette Jacobsen
Barnevernet
35 95 71 50
909 55 391
Tone Sissel Kise
Tjenesten for integrering og kompetanse
35 95 78 10
977 50 859